Darbo skelbimai, KONKURSŲ IR PAKAITINIŲ ATRANKŲ SĄRAŠAS

Darbo skelbimai
  • Bitcoin ateities sandorių galiojimo pabaigos data
  • Naujausi darbo skelbimai Klaipėdoje! | amlbaltic.lt
  • Užimtumo tarnyba
  • Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais. Užsieniečių integracijos programa toliau — UIP yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių.

Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k.

darbo skelbimai

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus.

UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

darbo skelbimai

Darbo pobūdis Organizuoti ir teikti socialinę pagalbą. Vesti individualius ir grupinius užsiėmimus.

Darbo skelbimai:

Organizuoti ir dalinti humanitarinę pagalbą. Kuruoti savanorių veiklą.

darbo skelbimai

Gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu. Būti sąžiningu, bendraujančiu, bendradarbiaujančiu, lanksčiu, draugišku, kūrybišku, gebančiu savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Išsilavinimas ir patirtis socialinio darbo srityje būtų privalumas. Siūlome Galimybę dirbti ne pilnu darbo krūviu.

darbo skelbimai

Darbą daugiakultūrėje aplinkoje, skirtingų ir įdomių žmonių apsuptyje. Dinamišką profesinę darbo skelbimai, kurioje nelieka vietos rutinai. Laisvę, pritarimą ir pagalbą individualioms iniciatyvoms.

darbo skelbimai

Supervizijas, mokymus, kalbų kursus ir kitas kvalifikacijos kėlimo galimybes. Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų religinė bendruomenėveikianti socialinėje srityje. Mūsų centre teikiamomis socialinėmis paslaugomis siekiama teikti paramą ir palaikymą šeimai, skatinti pozityvia tėvyste grįstą bendravimą darbo skelbimai, remtis pozityviu socialiniu mokymu, auginti darnią, motyvuotą, iniciatyvią šeimą.

Siekti darbo skelbimai ir visuomeninio augimo, taip kuriant saugesnę, psichologiškai sveikesnę, neigiamiems socialiniams pokyčiams atsparesnę, atsakingesnę visuomenę.

  1. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt.
  2. Nemokami darbo skelbimai

VŠŠPC vizija: tapti laikina stotele sunkumus patiriančiam žmogui ir šeimai, bet ilgalaike ir stipria erdve bendruomenei. Darbo pobūdis mažųjų 7 — 11 m.

darbo skelbimai

Įdomūs publikacijos